Back to Top

تاسیس موسسه غیر تجاری در استان شهر قزوین

تاسیس موسسه غیر تجاری در استان شهر قزوین

تاسیس موسسه غیر تجاری در استان شهر قزوین

مدارک مورد نیاز جهت تاسیس موسسه غیر تجاری :
- اساسنامه
- تقاضانامه
- صورتجلسه موسسین و هیئت مدیره

ثبت شرکت در استان شهر قزوین

 http://qazvinsabt.ir

تلفن تماس:

محمد اردکانی 09399080786

ثبت,قزوین,شرکت,ثبت قزوین,ثبت شرکت,ثبت شرکت قزوین,تاسیس موسسه غیر تجاری در استان قزوین,ثبت آنلاین شرکت در استان شهر قزوین

تاسیس شرکت سهامی خاص در استان شهر قزوین

تاسیس شرکت سهامی خاص در استان شهر قزوین

تاسیس شرکت سهامی خاص در استان شهر قزوین

مدارک مورد نیاز جهت تاسیس شرکت سهامی خاص :
- اساسنامه
- اظهارنامه
- صورتجلسه موسسین
- صورتجلسه هیئت مدیره

ثبت شرکت در استان شهر قزوین

 http://qazvinsabt.ir

تلفن تماس:

محمد اردکانی 09399080786

ثبت,قزوین,شرکت,ثبت قزوین,ثبت شرکت,ثبت شرکت قزوین,تاسیس شرکت سهامی خاص در استان قزوین,ثبت آنلاین شرکت در استان شهر قزوین

ثبت شرکت تعاونی در استان شهر قزوین

ثبت شرکت تعاونی در استان شهر قزوین

ثبت شرکت تعاونی در استان شهر قزوین

شرکت تعاونی شرکتی که از حداقل ۷ نفر سهام دار تشکیل می گردد که به۲ صورت تعاونی تولید و تعاونی مصرف در اداره ثبت شرکت ها به ثبت می رسد. درنظر داشته باشید برای ثبت شرکت تعاونی ابتدا باید هیئت مؤسس پس از تشکیل جلسه موسسین صورتجلسه مربوطه را به اداره تعاون ارجاع و مجوز لازم جهت ثبت شرک تعاونی دراداره ثبت شرکتها را اخذ نماید

ثبت شرکت در استان شهر قزوین

 http://qazvinsabt.ir

تلفن تماس:

محمد اردکانی 09399080786

ثبت,قزوین,شرکت,ثبت قزوین,ثبت شرکت,ثبت شرکت قزوین,ثبت شرکت تعاونی در استان قزوین,ثبت آنلاین شرکت در استان شهر قزوین

ثبت شرکت سرمایه گذاری در استان شهر قزوین

ثبت شرکت سرمایه گذاری در استان شهر قزوین

ثبت شرکت سرمایه گذاری در استان شهر قزوین

ثبت شرکت سرمایه گذاری در استان و شهر قزوین به همراه کلیه خدمات حقوقی اعم از افزایش سرمایه، کاهش سرمایه و غیره با کمک مجرب ترین کادر حقوقی در قزوین

ثبت شرکت در استان قزوین

 http://qazvinsabt.ir

تلفن تماس:

محمد اردکانی 09399080786

ثبت,قزوین,شرکت,ثبت قزوین,ثبت شرکت,ثبت شرکت قزوین,ثبت شرکت سرمایه گذاری در استان قزوین,ثبت آنلاین شرکت در استان شهر قزوین

ثبت شرکت تبلیغاتی در استان شهر قزوین

ثبت شرکت تبلیغاتی در استان شهر قزوین

ثبت شرکت تبلیغاتی در استان شهر قزوین

ثبت شرکت تبلیغاتی یا کانون تبلیغاتی در استان شهر قزوین، اخذ مجوز های تبلیغاتی توسط کارشناس متخصص قزوین ، راهنمایی های لازم جهت شرکت در آزمون تاسیس شرکت تبلیغاتی در قزوین

ثبت شرکت در استان قزوین

 http://qazvinsabt.ir

تلفن تماس:

محمد اردکانی 09399080786

ثبت,قزوین,شرکت,ثبت قزوین,ثبت شرکت,ثبت شرکت قزوین,ثبت شرکت تبلیغاتی در استان قزوین,ثبت آنلاین شرکت,موسسه حقوقی و بین المللی ثبت شرکت

ثبت شرکت بازرگانی در استان شهر قزوین

ثبت شرکت بازرگانی در استان شهر قزوین

ثبت شرکت بازرگانی در استان شهر قزوین

ثبت شرکت بازرگانی در اسرع وقت و کمترین زمان ممکن به همراه ارائه مشاوره رایگان توسط مشاورین مجرب موسسه حقوقی ثبت شرکت بازرگانی در استان شهر قزوین .

 

ثبت شرکت در استان قزوین

 http://qazvinsabt.ir

تلفن تماس:

محمد اردکانی 09399080786

ثبت,قزوین,شرکت,ثبت قزوین,ثبت شرکت,ثبت شرکت قزوین,ثبت شرکت بازرگانی در استان قزوین,ثبت آنلاین شرکت,موسسه حقوقی و بین المللی ثبت شرکت

ثبت شرکت در استان شهر قزوین با مسئولیت محدود

ثبت شرکت در استان و شهر قزوین مسئولیت محدود

ثبت شرکت در استان شهر قزوین مسئولیت محدود

ثبت شرکت در استان قزوین

مدارک مورد نیاز جهت تاسیس شرکت با مسئولیت محدود :
- اساسنامه
- تقاضانامه
- شرکت نامه
- صورتجلسه موسسین و هیئت مدیره

 http://qazvinsabt.ir

تلفن تماس:

محمد اردکانی 09399080786

شرکتی است تجاری که از حداقل ۲ شریک یا بیشتر ثبت می شود که از بار مسئولیتی کمتری نسبت به شرکت های دیگر برخوردار میباشد. از خاصیت های ثبت شرکت مسئولیت محدود بار مسئولیتی و تعهدی پایین تر(همانطور که از نام آن بر می آید)و همچنین استفاده تجاری به صورت بازرگانی برای موضوع هایی نظیر آرایشی بهداشتی ، آشامیدنی ، موادغذایی، خرید، فروش، صادرات، واردات، و به طور کلی کلیه موضوعاتی که نیاز به شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ندارند مناسب تر می باشد از خاصیت های شرکت مسئولیت محدود ، داشتن هیئت مدیره (تصمیم گیرنده ) خارج از شرکاء می باشد که برای سرمایه گذاری افراد دیگر قابل استفاده می باشد. برای ثبت شرکت مسئولیت محدود نیاز واریز سرمایه در حساب بانکی و یا بازکردن حساب بانکی در هنگام تاسیس نمی باشد.

ثبت,قزوین,شرکت,ثبت قزوین,ثبت شرکت,ثبت شرکت قزوین,ثبت شرکت در استان قزوین,ثبت آنلاین شرکت,موسسه حقوقی و بین المللی ثبت شرکت

ثبت,قزوین,شرکت,ثبت قزوین,ثبت شرکت,ثبت شرکت قزوین,ثبت شرکت استان قزوین,ثبت آنلاین شرکت,موسسه حقوقی و بین المللی ثبت شرکت

 

ثبت,قزوین,شرکت,ثبت قزوین,ثبت شرکت,ثبت شرکت قزوین,ثبت شرکت استان قزوین,ثبت آنلاین شرکت,موسسه حقوقی و بین المللی ثبت شرکت

ثبت,قزوین,شرکت,ثبت قزوین,ثبت شرکت,ثبت شرکت قزوین,ثبت شرکت در استان قزوین,ثبت آنلاین شرکت,موسسه حقوقی و بین المللی ثبت شرکت

ثبت,قزوین,شرکت,ثبت قزوین,ثبت شرکت,ثبت شرکت قزوین,ثبت شرکت استان قزوین,ثبت آنلاین شرکت,موسسه حقوقی و بین المللی ثبت شرکت

ثبت,قزوین,شرکت,ثبت قزوین,ثبت شرکت,ثبت شرکت قزوین,ثبت شرکت استان قزوین,ثبت آنلاین شرکت,موسسه حقوقی و بین المللی ثبت شرکت

ثبت,قزوین,شرکت,ثبت قزوین,ثبت شرکت,ثبت شرکت قزوین,ثبت شرکت در استان قزوین,ثبت آنلاین شرکت,موسسه حقوقی و بین المللی ثبت شرکت

ثبت,قزوین,شرکت,ثبت قزوین,ثبت شرکت,ثبت شرکت قزوین,ثبت شرکت استان قزوین,ثبت آنلاین شرکت,موسسه حقوقی و بین المللی ثبت شرکت

ثبت,قزوین,شرکت,ثبت قزوین,ثبت شرکت,ثبت شرکت قزوین,ثبت شرکت در استان قزوین,ثبت آنلاین شرکت,موسسه حقوقی و بین المللی ثبت شرکت

ثبت,قزوین,شرکت,ثبت قزوین,ثبت شرکت,ثبت شرکت قزوین,ثبت شرکت استان قزوین,ثبت آنلاین شرکت,موسسه حقوقی و بین المللی ثبت شرکت

ثبت شرکت در استان قزوین

 http://qazvinsabt.ir

تلفن تماس:

محمد اردکانی 09399080786