تاسیس شرکت سهامی خاص در استان شهر قزوین

تاسیس شرکت سهامی خاص در استان شهر قزوین

مدارک مورد نیاز جهت تاسیس شرکت سهامی خاص :
- اساسنامه
- اظهارنامه
- صورتجلسه موسسین
- صورتجلسه هیئت مدیره

ثبت شرکت در استان شهر قزوین

 http://qazvinsabt.ir

تلفن تماس:

محمد اردکانی 09399080786

ثبت,قزوین,شرکت,ثبت قزوین,ثبت شرکت,ثبت شرکت قزوین,تاسیس شرکت سهامی خاص در استان قزوین,ثبت آنلاین شرکت در استان شهر قزوین